viesie-en-missie


Veel kinderen, zeker in grote steden, groeien op zonder contact met de natuur. Maar voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen is dat contact met de natuur juist heel belangrijk. Daarom neemt Ecokids de kinderen mee naar buiten, zodat ze weer ervaren hoe leuk de natuur kan zijn. Natuur ontdek je niet uit een boekje, maar je moet het zien, voelen, ruiken en horen!

  • natuur is een bron van inspiratie en plezier/geluk
  • buiten zijn draagt bij aan gezonde levenswijze (beweging, frisse lucht)
  • contact met de natuur vergroot het draagvlak voor natuurbehoud in de toekomst
  • verbondenheid met natuur is een voorwaarde voor het besef van het belang van een duurzame omgang met de aarde
  • verbondenheid met natuur biedt motivatie voor een duurzame levenshouding en gedrag
  • de natuur biedt ‘echte’ ervaringen (als tegenhanger van virtuele ervaringen)

We vinden het belangrijk dat kinderen de natuur in hun eigen omgeving ontdekken. Natuur is overal, ook in een stadswijk. Door kinderen in hun eigen omgeving mee naar buiten te nemen en te laten zien wat er allemaal te beleven is, krijgt natuur een plekje in het dagelijks leven van de kinderen. Ze komen iedere dag langs het plantsoentje waar ze kleine beestjes hebben gezocht. Spelenderwijs doen de kinderen ook ervaringen op met de samenhang van natuur en milieu. Ze raken betrokken bij hun leefomgeving en gaan zich daar meer verantwoordelijk voor voelen – een belangrijke motivatie voor duurzaam gedrag. Voor het toekomstig draagvlak voor natuur, milieu en duurzaamheid is het ook belangrijk dat nieuwe generaties een verbinding met de natuur ontwikkelen. Stichting Ecokids wil hier een bijdrage aan leveren.

Ons Aanbod
Informatie en Reserveren