Stichting Ecokids DNA verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Ecokids DNA.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Ecokids DNA persoonsgegevens?
Stichting Ecokids DNA verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect contact hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van aangesloten ZZP-ers, vrijwilligers, samenwerkingspartners, opdrachtgevers en deelnemers aan onze activiteiten.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  • naam, organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer van samenwerkingspartners en opdrachtgevers
  • naam, e-mailadres en telefoonnummer van ZZP-ers en vrijwilligers
  • foto’s van deelnemers aan onze activiteiten in groepsverband

Stichting Ecokids DNA verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarvoor verwerkt Stichting Ecokids DNA persoonsgegevens?
Bovenstaande persoonsgegevens van vrijwilligers, ZZP-ers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers heeft Stichting Ecokids DNA nodig om hen te kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van ZZP-ers en vrijwilligers voor een activiteit, of het benaderen van opdrachtgevers om afspraken te maken.

Gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet gedeeld met derden.

Foto’s worden gedeeld met de opdrachtgever en niet met derden. Voor foto’s die we op onze website plaatsen is toestemming gekregen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De coördinator kan bovenstaande persoonsgegevens inzien. De ZZP-ers delen onderling hun contactgegevens en kunnen bij de activiteiten die zij uitvoeren de persoonsgegevens van betrokken vrijwilligers inzien.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van Stichting Ecokids DNA is eindverantwoordelijke voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Binnen het bestuur heeft Joke Meindersma de taak van FG (functionaris gegevensbescherming) op zich genomen.

Wat is het risico op een datalek?
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen derden die geen toegang tot de gegevens zouden mogen hebben.

Stichting Ecokids DNA doet het volgende om persoonsgegevens te beschermen:

  • Stichting Ecokids DNA deelt persoonsgegevens niet met derden.
  • Stichting Ecokids DNA slaat persoonsgegevens op de persoonlijke computer de coördinator.Deze computer is is goed beveiligd. De coördinator deelt persoonsgegevens alleen met betrokkenen van activiteiten.
  • Stichting Ecokids DNA informeert iedereen met toegang tot persoonsgegevens hoe ze hier mee om moeten gaan.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@ecokids.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Ecokids DNA kun je terecht bij Joke Meindersma, via info@ecokids.nl.

Wijzigingen privacybeleid
Stichting Ecokids DNA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.