IN HET KORT

Voor de Stichting Ecokids zoeken wij enkele enthousiaste bestuurders. De Stichting Ecokids heeft als doel kinderen meer in contact te brengen met natuur dichtbij huis en doet dit door de organisatie en uitvoering van natuuractiviteiten voor kinderen, zowel onder- als na schooltijd. Dit vindt voornamelijk plaats in Amsterdam, maar er zijn ook activiteiten in Gouda.

TAAKOMSCHRIJVING

Stichting Ecokids is een netwerk van zzp-ers met een coördinator die alle uitvoerende  activiteiten overziet, opdrachten acquireert en contacten met zzp-ers onderhoudt. De stichting kent een bestuur op afstand. Het bestuur bestuurt op afstand en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Het bestuur stelt samen met de coördinator beleid en prioriteiten vast en lost knelpunten in de organisatie op. Het bestuur ondersteunt de coördinator bij de uitvoering van het beleid, keuzen die gemaakt moeten worden en knelpunten die zich voordoen.  

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?

Betrokkenheid bij natuur- en milieueducatie en goede communicatieve vaardigheden. Enige kennis van ontwikkelingen op gebied van natuur- en milieueducatie, natuurbeleving, gemeentelijk en provinciaal beleid, vergroening en/of basisonderwijs strekt tot aanbeveling. Ervaring met bestuurswerk is niet per se noodzakelijk.   

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?

Niet van toepassing

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

Je maakt deel uit van een groeiende organisatie die jaarlijks vele duizenden kinderen meeneemt in de (stads-)natuur. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen op dit gebied. 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?

Je inzetten om kinderen meer in contact te brengen met natuur en op deze wijze een bijdrage leveren aan het draagvlak voor natuurbehoud en duurzaamheid. Plezierige omgang met bestuur, coördinator, zzp-ers en vrijwilligers. 

WERKTIJDEN

Het bestuur vergadert 2 tot 3 keer per jaar.

HOE KOM JE IN AANMERKING? Neem contact op met de coördinator  van Ecokids.

Ecokids zoekt bestuursleden