Trots op activiteiten schooljaar 2021-2022!

Samen met de natuurdocenten keken wij deze maand terug naar alle activiteiten die we onder de Ecokids-vlag hebben ondernomen dit afgelopen schooljaar. 

Met recht kunnen we zeggen enorm trots te zijn op deze indrukwekkende lijst: 

  • 356 natuurlessen in de schoolomgeving – 8900 kinderen bereikt;
  • 32 naschoolse natuurclubs – 350 kinderen bereikt die een serie van 10-15 activiteiten kregen;
  • 1130 uur invallessen op de schooltuinen – 425 kinderen bereikt die 25 lessen kregen;
  • 148 uur natuureducatie op Amsterdamse basisscholen – 200 kinderen bereikt die 5-11 lessen kregen in het kader van de 5e schooldag.

Stichting Ecokids verzorgt natuuronderwijs voor basisscholen in Amsterdam, zowel onder als na schooltijd. Onder schooltijd hebben wij een aanbod van lessen in de schoolomgeving voor de groepen 1 t/m 8 die alle Amsterdamse basisscholen kosteloos kunnen reserveren via de NME-gids van de gemeente Amsterdam. Voor een passende invulling van de 5e schooldag staat ons aanbod op de website van Andersom Amsterdam

Veel dank gaat uit naar alle basisscholen die – net als wij – het belangrijk vinden dat kinderen de natuur in hun eigen omgeving ontdekken. Want natuur is overal, ook in een stadswijk! Trots op alle docenten die hieraan hun bijdrage hebben gegeven. Voor nu: een hele fijne zomervakantie! 
 

Naschoolseclub bij de Azaleaschool

Ecokids bij andersom.amsterdam

In een volle Forumzaal in de OBA Oosterdok lanceerden Mirjam Bonting samen met Jeroen Spanbroek andersom.amsterdam! Het platform zorgt ervoor dat externe professionals zoals Ecokids eenvoudig en snel kunnen bijspringen op bassischolen waar de werkdruk te hoog is. Hierdoor houden scholen meer tijd over voor het geven van goed onderwijs. Tijdens de lancering waren veel schoolbesturen en aanbieders aanwezig.

ANDERSOM.AMSTERDAM

ondersteunt Amsterdamse basisscholen bij het vinden van externe professionals en vakdocenten met het oog op lerarentekort en werkdrukverlaging. Of juist om leerlingen een rijke schooldag te bieden.

Het platform is een initiatief van de gemeente Amsterdam en het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereniging van veertig schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam. De gemeente en het BBO hebben samen geïnvesteerd in het platform. Het doel van platform is het verlagen van de werkdruk voor leraren en voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd. Het platform helpt scholen om gericht te zoeken naar externe professionals die passen bij de school en de juiste ervaring hebben om kinderen een rijke schooldag te bieden.

Sylvia Borg in gesprek met bezoekers van de informatiemarkt

Informatie, inspiratie én subsidies

Heel welkom is het overzicht met subsidies. Op andersom.amsterdam vind je overzichtelijk welke mogelijkheden er lokaal en landelijk zijn. De focus ligt op verwijzing naar subsidies die op een of andere manier kunnen bijdragen aan anders omgaan met onderwijstijd, bijvoorbeeld de cultuurvouchers, teambeurzen of subsidies voor werkdrukverlaging. 

Bekijk het aanbod van Ecokids op andersom.amsterdam met bijvoorbeeld de lessenreeks ‘Natuur rondom de school

Ecokids doet mee aan MidzomerMokum

Ook deze zomer verzorgt Ecokids leuke activiteiten voor de kinderen uit Amsterdam. Op vijf verschillende schooltuinen geven onze vakdocenten Natuur en Milieu interessante activiteiten en workshops.

Bekijk snel het programma!

Programma 2021 MidzomerMokum

In de hele stad organiseert het Amsterdamse onderwijs van 10 juli tot en met 22 augustus zomerschoolprogramma’s en kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten en workshops.

MidzomerMokum 2021 bestaat uit zomerscholen en een ‘bomvol’ activiteitenprogramma voor de Amsterdamse jeugd. Ecokids biedt activiteiten aan op wel vijf verschillende schooltuinen!

Mail naar Siebrecht Vroom om uw kind op te geven: zomeractiviteiten.schooltuinen@gmail.com

Activiteiten

Naast de zomerscholen zijn er wel duizenden sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. Zo zijn er voetbalclinics bij Ajax, uitdagende urban sporten, sportactiviteiten voor kinderen met een beperking en kan kennis worden gemaakt met sporten als skateboarden, ponyrijden, yoga en hockey. Op het gebied van kunst en cultuur worden in alle stadsdelen door welzijns- en culturele instellingen activiteiten georganiseerd. De OBA biedt bijvoorbeeld zo’n 250 culturele activiteiten aan door de hele stad, gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de kennismaking met literatuur. Natuurlijk is er ook ruimte voor activiteiten op het gebied van natuur en techniek, zoals natuurprogramma’s in diverse schooltuinen.

Ontmoet Ecokids op de volgende schooltuinen: Wagnertuin, Schaaptuin, Blijdestijntuin, Vinktuin en Nijkamptuin!

https://midzomermokum.nl < hier inschrijven!

Speciaal project Damsko Idelao op de Schaap Schooltuin in Amsterdam Noord

Ecokids tekent raamovereenkomst met gemeente Amsterdam

De vakdocenten natuureducatie aangesloten bij Ecokids mogen tot 31 juli 2025 weer een fijn programma met natuurlessen in de schoolomgeving aanbieden aan alle basisscholen in Amsterdam. 

Dit is overeengekomen in de raamovereenkomst die Ecokids afgelopen week ondertekende. De opdracht bestaat uit het uitvoeren en faciliteren van educatieve activiteiten aan Amsterdams basisscholen op het gebied van natuur- en milieueducatie. De Raamovereenkomst gaat direct in en eindigt op 31 juli 2025. 

Elke Amsterdamse basisschool kan Ecokids vragen om educatieve activiteiten te verzorgen. Reserveren van activiteiten gaat via de Digitale NME-Gids

Nieuw bestuurslid Ecokids: Annie Tji

Mijn naam is Annie Tji, moeder van inmiddels drie volwassen zonen. Ik ben werkzaam in het MBO onderwijs als zorg- en intakecoördinator. Ik ben gek op de natuur, altijd al geweest vanaf kinds af aan. Ik heb dierbare herinneringen aan de schooluitjes op de lagere school, op pad met de boswachter in de bossen van Zeist, beukennootjes rapen of na afloop een herbarium maken. 

Bij elk van mijn kinderen ging ik mee naar de schooltuinen, de lente- en de herfstwandeling vanuit de basisschool. Als gezin deden we vaak mee met natuurexcursies, maar de natuur was ook rondom ons huis, pal naast de Gaasperzoom in Amsterdam Zuidoost. Dit enthousiasme over de beleving van de natuur, vroeger als kind en als ouder van mijn eigen kinderen, wil ik graag doorgeven in mijn rol als bestuurslid van Ecokids.

Buiten zijn en de natuur ontdekken vind ik enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Tegelijk vind ik het nuttig om kinderen op jonge leeftijd respect voor planten en dieren bij te brengen.

Weliswaar wat meer op afstand, wil ik met liefde bijdragen aan het plezier, de verwondering, het onderzoeken en vergaren van kennis over natuur en milieu van de huidige generatie basisschoolkinderen. Een mooie ervaring om op deze manier weer betrokken te zijn bij de natuureducatie van kinderen!

Inge Beckers: nieuwe voorzitter Ecokids

Graag stellen wij onze nieuwe voorzitter Inge Beckers aan jullie voor:

‘Toen mijn dochter nog op de basisschool zat gaf ik direct aan ‘zodra er hulp nodig is bij de schooltuinen moet je mij als eerste bellen’. Wat een geweldige periode was dat! 

Heel fijn en ontzettend belangrijk om aan natuureducatie te doen in Amsterdam. Ik ondersteun de missie van Ecokids met heel mijn hart! Natuur moeten kinderen niet leren uit een boekje, maar echt zien, voelen, ruiken, proeven en horen! 

Vanuit een bestuurlijke rol lever ik graag hieraan een bijdrage. Ik ben al meer dan tien jaar voorzitter van het kennisplatform HR & Communicatie en iets langer zelfstandig ondernemer (ik weet wat het is om ZZP’er te zijn). Ooit was ik docent Nederlands, maar nu houd ik mij bezig met goed werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken (oplossen van de tekorten) in de zorg en het onderwijs. 

Graag wil ik bijdragen aan een mooie toekomst voor Ecokids in Amsterdam! 

Ecokids zoekt bestuursleden

IN HET KORT

Voor de Stichting Ecokids zoeken wij enkele enthousiaste bestuurders. De Stichting Ecokids heeft als doel kinderen meer in contact te brengen met natuur dichtbij huis en doet dit door de organisatie en uitvoering van natuuractiviteiten voor kinderen, zowel onder- als na schooltijd. Dit vindt voornamelijk plaats in Amsterdam, maar er zijn ook activiteiten in Gouda.

TAAKOMSCHRIJVING

Stichting Ecokids is een netwerk van zzp-ers met een coördinator die alle uitvoerende  activiteiten overziet, opdrachten acquireert en contacten met zzp-ers onderhoudt. De stichting kent een bestuur op afstand. Het bestuur bestuurt op afstand en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Het bestuur stelt samen met de coördinator beleid en prioriteiten vast en lost knelpunten in de organisatie op. Het bestuur ondersteunt de coördinator bij de uitvoering van het beleid, keuzen die gemaakt moeten worden en knelpunten die zich voordoen.  

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?

Betrokkenheid bij natuur- en milieueducatie en goede communicatieve vaardigheden. Enige kennis van ontwikkelingen op gebied van natuur- en milieueducatie, natuurbeleving, gemeentelijk en provinciaal beleid, vergroening en/of basisonderwijs strekt tot aanbeveling. Ervaring met bestuurswerk is niet per se noodzakelijk.   

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?

Niet van toepassing

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

Je maakt deel uit van een groeiende organisatie die jaarlijks vele duizenden kinderen meeneemt in de (stads-)natuur. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen op dit gebied. 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?

Je inzetten om kinderen meer in contact te brengen met natuur en op deze wijze een bijdrage leveren aan het draagvlak voor natuurbehoud en duurzaamheid. Plezierige omgang met bestuur, coördinator, zzp-ers en vrijwilligers. 

WERKTIJDEN

Het bestuur vergadert 2 tot 3 keer per jaar.

HOE KOM JE IN AANMERKING? Neem contact op met de coördinator  van Ecokids.