Natuurervaring in beeld

In deze update nemen Angela van Maurik, Charlotte Heine en Cathy Wiersema ons mee naar buiten. Waar zet werken en leren in de natuur toe aan? Bij het ene kind zie je dat de angst voor kleine diertjes wordt overwonnen, de ander wordt heel creatief en maakt een kunstwerk en weer een ander kan zich echt lekker vrij bewegen en komt er heerlijke energie los.

Angst overwinnen

Angela van Maurik verzorgt namens Ecokids als natuurdocent de naschoolse natuurclub Breed-Uit gegeven voor basisscholen het Wespennest, de Capelle en de Buikslotermeerschool in Noord. De scholen en kinderen zijn zo enthousiast dat er 3 natuurclubs in de week zijn. Met de natuurclub gaan kinderen wekelijks op stap in hun eigen buurt op zoek naar onder andere vogels, kleine beestjes en eetbare planten, maken hutten en kunstwerken van verzamelden natuurspullen. Op stap met schepnet en bakken om waterdiertjes te vangen en bekijken: zoveel soorten! Ook uilenballen pluizen is altijd weer verrassend. Op zoek naar botjes en schedels van muizen.

Maar soms moet er eerst iets worden overwonnen. Dit meisjes wilde NOOIT een beestje op haar hand en eigenlijk sowieso liever geen vieze handen krijgen.. totdat ze na een aantal weken haar angst kwijt raakte en helemaal vol van beestjes raakte! De rest van de middag wilde ze steeds in de aarde wroeten, dood hout wat al aan het verpulveren was verder uit elkaar pluizen om te zoeken of er diertjes in zaten! Wat een winst!

Waar: natuurclub Breed-Uit, Amsterdam Noord, Wat: naschoolse natuurclub, Wanneer: mei-juli 2023, Wie: Angela van Maurik

Kunst en natuur komen samen in bloemenschilderij 

In Amsterdam Zuidoost deed Charlotte Heine naschoolse natuurclubs bij basisschool Holendrecht  en Samenspel (zuidoost). Samen door het hoge groen op weg naar het water van de Riethoek. ‘Juf, denk je dat we een kikker gaan vangen? En ja hoor, een echte salamander, bootsmannetjes en een posthoornslakje. ‘Je kan echt veel vangen met een schepnetje’.

Met basisschool Klein Amsterdam verzamelden de kinderen bloemen tijdens de lenteles. Het was al een tijdje heel droog en er leek weinig kleur, maar de kinderen vonden toch veel van groot naar klein en in allerlei kleuren

Waar: Basisscholen Holendrecht, Samenspel en Klein Amsterdam, Amsterdam Zuidoost en Noord, Wat: naschoolse natuurclub, les in de schoolomgeving, Wanneer: mei 2023 Wie: Charlotte Heine

Dooie poes

Soms zijn er ook andere ervaringen in de natuur, zoals de ervaring dat we op een middag een dood dier zagen.

‘Juf kom snel, er ligt hier een dooie poes.’
‘Wat zou er gebeurd zijn?
‘Z’n oogbollen zijn eruit.’
‘Ik zag een hond lopen, dat is vast de moordenaar.’
‘Ik vind het vies, maar ook heel zielig’.
‘Het stinkt een beetje.’ 

Waar: Basisschool Azalea, Amsterdam Noord, Wat: lenteles, Wanneer: juni 2023 Wie: Charlotte Heine

Fladderen net als vlinders

Tijdens de lentesafari met basisschool Azalea in Amsterdam Noord leren de kinderen over rupsen en vlinders. Ze leven zich in als rups: de rupsen hebben heel veel gegeten en ze zijn veranderd in coconnetjes. Ze liggen heel stil, heel rustig. Sommige zijn langwerpig , andere meer rond en opgerold.

Vervolgens konden de kinderen zich uitleven als vlinders. De kleuters vladderen als vlindertjes tussen de gele bloemen . Heel veel verschillende soorten vlinders. Heerlijk bewegen in de natuur (foto fladderende kleuters).

Waar: Basisschool Azalea, Amsterdam Noord, Wat: les in de schoolomgeving, Wanneer: juni 2023 Wie: Cathy Wiersema

Wil je ook een natuurles boeken?

Neem contact op met onze coördinator Sylvia Borg. Ze is te bereiken via mail s.borg@ecokids.nl of bel naar 020-4220943.

Ecokids: Natuuravonturen voor Amsterdamse basisschoolkinderen

Stichting Ecokids heeft reden tot grote trots met de indrukwekkende resultaten van hun natuuronderwijsprogramma in Amsterdam. Een blik op de cijfers onthult het succes van schooljaar 2022-2023:

  • 500 natuurlessen in schoolomgeving: Een totaal van 12.500 kinderen heeft de kans gekregen om de natuur in hun eigen omgeving te ontdekken dankzij deze lessen.
  • 32 naschoolse natuurclubs: Met een bereik van 350 kinderen hebben deze natuurclubs iedere keer weer 10-15 kinderen meegenomen op avontuur in de natuur.
  • 1140 uur invallessen op schooltuinen: Een stevige ondersteuning voor het schooltuinteam van de gemeente Amsterdam, waarbij 760 kinderen maar liefst 25 lessen hebben gehad in hun eigen schooltuintje.
  • 65 uur natuurles op basisscholen in Amsterdam en Lelystad: Een speciaal leerkrachtvervangend onderwijsprogramma dat 60 kinderen de kans gaf om 5-11 inspirerende natuurlessen te volgen!

Stichting Ecokids verzorgt natuuronderwijs voor basisscholen in Amsterdam, zowel onder als na schooltijd. Onder schooltijd hebben wij een aanbod van lessen in de schoolomgeving voor de groepen 1 t/m 5 die alle Amsterdamse basisscholen kosteloos kunnen reserveren via de NME-gids van de gemeente Amsterdam. Voor een passende invulling van de 5e schooldag staat ons aanbod op de website van Andersom Amsterdam

Trots op onze natuurdocenten!

Wat een geweldige studiedag hadden onze fantastische natuureducatiedocenten van Ecokids!

Er werd zoveel kennis en ervaring uitgewisseld. Natuurclubs werden besproken, er werden plannen gemaakt om met groep 3 naar buiten te gaan, en we hebben zelfs gepraat over wat te doen tijdens een hele 5e schooldag (geen gewone les, maar een hele dag vol avontuur!) We hebben ook gesproken over hoe we de veiligheid kunnen waarborgen wanneer kinderen te hoog in bomen willen klimmen. En wat een gave tip was dat, om rupsen mee te nemen naar de klas en de transformatie naar vlinders samen met de kinderen te beleven!

Het was een dag vol inspiratie, nieuwe ideeën en passie voor natuuronderwijs. We zijn trots op onze docenten en kijken uit naar alle geweldige avonturen die nog komen gaan! Volgend schooljaar plannen we natuurlijk weer een leuke excursie samen. Wordt het varen door Den Ilp of gaan we wandelen op het trekvogelpad in Diemen?

Sluit je aan bij Ecokids!

Nu er zoveel tekorten zijn in het onderwijs is er volop behoefte aan onze lessen. Ecokids is een netwerkorganisatie van zelfstandige vakdocenten Natuur en Duurzaamheid. Wij verzorgen (buiten-) lessen en activiteiten voor Amsterdamse kinderen op de basisschool, brede school of bso. Kinderen verbinden met de natuur vinden wij belangrijk. Onze natuurlessen vormen de basis voor een gezonde leefstijl en duurzaam gedrag. Plezier, beleving en buiten-zijn staan voorop!

Wil jij je ook aansluiten als vakdocent, bestuurslid of vrijwilliger bij Ecokids? Neem contact op met Sylvias.borg@ecokids.nl

Vacature bestuursleden Ecokids

IN HET KORT
Voor de Stichting Ecokids zoeken wij twee enthousiaste bestuurders. De Stichting Ecokids heeft als doel kinderen meer in contact te brengen met natuur dichtbij huis en doet dit door de organisatie en uitvoering van natuuractiviteiten voor kinderen, zowel onder- als na schooltijd. Dit vindt voornamelijk plaats in Amsterdam, maar er zijn ook activiteiten in andere plaatsen in Noord |Holland en Flevoland.

TAAKOMSCHRIJVING
We zijn op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden. Stichting Ecokids is een netwerk van zzp-ers met een coördinator die alle uitvoerende activiteiten overziet, opdrachten acquireert en contacten met zzp-ers onderhoudt. Het bestuur bestuurt op afstand en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Het bestuur stelt samen met de coördinator beleid en prioriteiten vast en lost knelpunten in de organisatie op. Het bestuur faciliteert de coördinator bij de uitvoering van het beleid, keuzen die gemaakt moeten worden en ontwikkelt nieuwe activiteiten. Een van de nieuwe bestuursleden zal zich specifiek richten op ondersteuning van de communicatie (website, sociale media).

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Betrokkenheid bij natuur- en milieueducatie en goede communicatieve vaardigheden. Enige kennis van ontwikkelingen op gebied van natuur- en milieueducatie, natuurbeleving, gemeentelijk en provinciaal beleid, vergroening en/of basisonderwijs strekt tot aanbeveling. Ervaring met bestuurswerk is niet per se noodzakelijk.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Je maakt deel uit van een groeiende organisatie die jaarlijks vele duizenden kinderen meeneemt in de (stads-)natuur. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen op dit gebied.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Je inzetten om kinderen meer in contact te brengen met natuur en op deze wijze een bijdrage leveren aan het draagvlak voor natuurbehoud en duurzaamheid. Plezierige omgang met bestuur, coördinator, zzp-ers en vrijwilligers.

WERKTIJDEN
Het bestuur vergadert 2 tot 3 keer per jaar en verricht tussentijds ondersteunende werkzaamheden.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Neem contact op met de coördinator Sylvia Borg via deze website of s.borg@ecokids.nl, 06-31522344. Desgewenst kun je uiteraard meer informatie krijgen.

Ecokids bij andersom.amsterdam

In een volle Forumzaal in de OBA Oosterdok lanceerden Mirjam Bonting samen met Jeroen Spanbroek andersom.amsterdam! Het platform zorgt ervoor dat externe professionals zoals Ecokids eenvoudig en snel kunnen bijspringen op bassischolen waar de werkdruk te hoog is. Hierdoor houden scholen meer tijd over voor het geven van goed onderwijs. Tijdens de lancering waren veel schoolbesturen en aanbieders aanwezig.

(meer…)